Allmänna villkor

Villkor och ansvar

Abonnemangsjakt är helt kostnadsfritt för dig som konsument och ämnar att föra samman operatör och kund. Då Abonnemangsjakt står helt utanför avtalet mellan operatören och kunden tar inte heller Abonnemangsjakt ansvar för skador, oegentligheter eller uppkomna tvister mellan dessa två. Skulle en sådan situation uppstå får du som kund vända dig direkt till berörd operatör.

Abonnemangsjakt är en fristående sida för jämförelser av mobiloperatörer och har således inte heller något utökat samarbete med särskilda operatörer.

Abonnemangsjakt använder sig av cookies som du kan läsa mer om här.

Abonnemangsjakt förbehåller sig rätten om att ändra och uppdatera allmänna villkor. Sker detta så kommer den uppdaterade versionen att publiceras på sidan. Abonnemangsjakt reserverar sig även för eventuella felskrivningar på sidan. Priser och villkor på operatörernas egna hemsidor gäller.

Vid eventuella frågor kontakta oss på kontakt@abonnemangsjakt.se.