Svenska operatörer som använder Telias nät

Svenska operatörer i Telias nät
Av Johan Persson

Det finns flera operatörer som använder Telias nät för att erbjuda mobilabonnemang.

  • Halebop är en mobiloperatör som ägs av Telia och har funnits sedan år 2000.
  • Fello är en mobiloperatör som grundades av två syskon år 2013 och som erbjuder billiga fastpris-abonnemang.
  • Telness är en mobiloperatör som endast erbjuder mobilabonnemang till företag och som grundades 2016.
  • Telia är Sveriges första och största mobiloperatör och har landets mest utbyggda mobilnät. Dessutom har de bäst mobiltäckning i flertalet undersökningar.

Det finns också några andra operatörer som använder Telias nät i kombination med andra nät, till exempel Addsecure, iCentrex och Net1.

Nya satsningar på nätet

Täckningskarta Telia nät

Telias nät har en mycket god täckning i Sverige och är det nät som har vunnit flest oberoende tester av mobilnätets kvalitet. Telia miljardsatsar på att bygga ut sitt nät och har som mål att nå mer än 90 procent av Sveriges befolkning med 5G-täckning senast under 2023. Telias nät har också stöd för wifi-samtal och VoLTE. Detta innebär att du kan få bättre samtalskvalitet rent tekniskt.

Du kan söka på ditt område i Telias täckningskarta för att se hur täckningen ser ut där du är. Du kan också söka på ditt område i driftstörningskartan för att se om det finns några problem med nätet just nu.

Når 99% av Sveriges befolkning

Enligt Telias egen information kommer deras 5G-nät, precis som deras 4G-nät, att täcka mer än 90 procent av Sveriges yta och 99 procent av befolkningen när arbetet är klart 2025. Detta är enligt Umlauts oberoende mätning av mobilnätets kvalitet. Telias GSM-nät har också en liknande yttäckning som deras NMT-nät hade tidigare.

Delar av Sverige där Telias nät inte har bra täckning

Telias nät har generellt en mycket bra täckning i Sverige, men det kan finnas vissa områden där den är sämre på grund av olika faktorer som påverkar radiosignalen. Trots bra prestationer i större delen av landet är Telias nät sämst i de norra delarna av Sverige, samt i vissa platser där täckningen ligger på nivån “bas” som är den lägsta nivån. Du kan se vilka platser som har sämst täckning i Telias täckningskarta.